De grondwet van de Volksrepubliek China (volledige tekst)

De grondwet van de Volksrepubliek China (de vijfde bijeenkomst van het 5e Nationaal Volkscongres op 4 december 1982 heeft de aankondiging van het Congres van de National People op 4 december 1982, aangekondigd op het 7e National People’s Congress op 12 april 1988 de "Constitutioneel amendement" aangenomen door de Volksrepubliek China heeft de eerste bijeenkomst van het 8e nationale volkscongres gepasseerd op 29 maart 1993, de eerste ontmoeting van de Volksrepubliek China, op 15 maart 1999 het "Constitutionele amendement" dat is aangenomen door de De Volksrepubliek China, de tweede conferentie van de Volksrepubliek China, goedgekeurd door de tweede bijeenkomst van het 10e nationale volkscongres op 14 maart 2004 en 2018 het eerste hoofdstuk van de Constitutionele wijziging van de Volksrepubliek China op 11 maart National Het congres van mensen, het eerste hoofdstuk van het eerste hoofdstuk van het hoofdstuk III, hoofdstuk III, hoofdstuk III, hoofdstuk 3, de nationale instelling het Nationaal Volkscongres Second Festival, voorzitter van de Volksrepubliek China, artikel 3, de Raad van Republiek China, De VII, de VII, het People’s Congress, The People’s regering, en het zevende deel van de Volksregering van de Volksregering, zevende deel van de Nationale Autonome Organisatie Sectie 7 Het 8e hoofdstuk van het Volksrecht en de People’s Procuratorate, het volk Hof en de procuratoraat van het volk, en China is een van de oudste landen ter wereld.

Chinezen hebben allemaal een glorieuze cultuur gecre?erd en hebben een glorieuze revolutionaire traditie. Na 184 jaar werd het feodale China geleidelijk een semi-koloniaal, semi-feudaal land. De Chinese mensen hebben hun eigen hero?sche strijd geleid voor de onafhankelijkheid van het land, nationale bevrijding en democratie.

 In de twintigste eeuw had China een grote historische verandering in China. 191e jaar, Sun Yat-Sen leidde de revolutie uit 1911, schafte de feodale keizer, en richtte de Republiek China op.

De Chinezen hebben echter de historische taken echter niet afgerond tegen imperialisme en feodalisme.

 In 1949 leidde de Chinese Communistische Partij van Mao Zedong het Chinese volk in China, en na het ervaren van zware en gedraaide gewapende strijd en andere formele strijd, takte het uiteindelijk het imperialisme, feodalisme en bureaucratisch kapitalisme. De grote overwinning van de nieuwe Democratic Revolutie heeft de Volksrepubliek China gevestigd.

Sindsdien hebben de Chinezen de kracht van het land onder de knie en worden de eigenaar van het land.

 Na de oprichting van de Volksrepubliek China realiseerde de maatschappij van mijn land geleidelijk de overgang van nieuw democratisch tot socialisme. De socialistische transformatie van productiematerialen is voltooid en het systeem van menselijke exploitatie is ge?limineerd en het socialistische systeem heeft gevestigd. De klasleiders van het volk, de democratische dictatuur van de mensen op basis van de arbeiders en boeren, in wezen het proletariaat-dictatuur, geconsolideerd en ontwikkeld.

De Chinese mensen en het Liberation Army van de Chinese mensen verdedigen imperialisme, hegemonische agressie, vernietiging en gewapende provocatie en handhaven nationale onafhankelijkheid en veiligheid en verbeteren de nationale verdediging.

De economische constructie heeft aanzienlijke prestaties bereikt, onafhankelijk en complete socialistische industri?le systemen zijn in principe gevormd en de landbouwproductie is aanzienlijk verbeterd. Onderwijs, wetenschap, cultuur en andere ondernemingen hebben een grote ontwikkeling en socialistische ideologische onderwijs heeft aanzienlijke resultaten behaald.

Het leven van de mensen hebben een grote verbetering. De resultaten van de overwinning van de nieuwe democratische revolutie van China en de socialistische oorzaak zijn de Chinese communistische partij die de mensen van alle nationaliteiten in China leidt. Onder leiding van het marxisme-leninisme dacht Mao Zedong, zich aan de waarheid, en corrigeer de fout, en versla veel moeilijkheden.

Mijn land heeft een lange tijd in de primaire fase van het socialisme.

De fundamentele taak van het land is om zich te concentreren op socialistische modernisering langs de weg van het socialisme met Chinese kenmerken.

De mensen van alle nationaliteiten in China zullen blijven leiden tot het leiderschap van de Communistische Partij van China, en onder leiding van de democratische dictatuur van het volk, de "drie vertegenwoordigers", wetenschappelijk ontwikkelingsconcept, het nieuwe tijdperk van Xi Jinping, en Xi Jinping’s nieuwe ERA. Houd aan de Socialistische weg, hechten aan de hervorming en het openen, blijf het socialistische systeem verbeteren, het ontwikkelen van de socialistische markteconomie, het ontwikkelen van socialistische democratie, verbetering van de socialistische rechtsstaat, een nieuw ontwikkelingsconcept, zelfredzaamheid, hard werken, en geleidelijk aan industri?le, landbouw, de modernisering van defensie en wetenschap en technologie, bevordering van materi?le beschaving, politieke beschaving, spirituele beschaving, sociale beschaving, ecologische geco?rdineerde ontwikkeling en het opbouwen van de constructie van mijn land in een sterke socialistische modernisering van een sterke democratische beschaving, het bereiken van de grote verjonging van de Chinese natie.

 In mijn land is de exploitatieklasse ge?limineerd als een klasse, maar de klassenstrijd zal ook binnen een bepaald bereik bestaan. De Chinezen moeten worstelen tegen vijandigheid en vijandige moleculen in binnen- en buitenland van vijandigheid en het socialistische systeem van mijn land vernietigen. Taiwan maakt deel uit van het heilige grondgebied van de Volksrepubliek China. De grootste industrie die het verenigde moederland heeft voltooid, is de heilige verantwoordelijkheid van het hele Chinese mensen, waaronder Taiwan-landgenoten.

 Socialistische constructie moet vertrouwen op werknemers, boeren en intellectuelen, en verenigen alle macht kan verenigd zijn.

Tijdens de langetermijnrevolutie, bouw, hervorming, is het gevormd door de Chinese communistische partij, en de democratische partijen en de groepen van verschillende mensen, waaronder de constructie van alle socialistische werknemers, socialistische oorzaak, ondersteunend socialisme patriottisme de uitgebreide patriottische verenigde voorkant van Het moederland is verenigd en toegewijd aan de grote opwekking van de Chinese natie, die zal blijven consolideren en ontwikkelen.

De politieke raadgevende conferentie van Chinese People is een op grote schaal vertegenwoordigde organisatie. In het verleden heeft het een belangrijke historische rol gespeeld. In de toekomst, in het nationale politieke leven, sociale leven en buitenlandse vriendschapsactiviteiten, bij het uitvoeren van socialistische modernisering, waarborgen Nationale eenheid en solidariteit in de strijd, het zal verder een belangrijke rol spelen. De samenwerking tussen meerdere partijen en het politieke raadplegingssysteem onder leiding van de Communistische Partij van China zullen langdurig bestaan ??en ontwikkeling hebben.

 De Volksrepubliek China is een verenigd multi-etnisch land dat gezamenlijk wordt gecre?erd door alle etnische groepen van alle etnische groepen.

Socialistische nationale relaties met gelijke eenheid en wederzijdse hulp zijn vastgesteld en zullen worden versterkt. In de strijd om de nationale eenheid te handhaven, is het belangrijk om zich te verzetten tegen groot nationalisme, voornamelijk het Chinese volk, maar ook tegen lokaal nationalisme. De staat doet er alles aan om de gemeenschappelijke welvaart van alle naties van het land te bevorderen. De prestaties van de Chinese revolutie, constructie en hervorming staan ??niet open voor de steun van de mensen van de wereld.

De toekomst van China is nauw verbonden met de toekomst van de wereld.

China hecht aan een onafhankelijk buitenlands beleid, hecht aan elkaar om elkaars vijf principes, wederzijdse inbreuk, wederzijdse interferentie, gelijke wederzijds voordeel, vreedzame co?xistentie te respecteren, zich vast te houden aan het vredige ontwikkelingspad, hechten aan wederzijds voordeel en win-win, open strategie, Ontwikkel de diplomatieke betrekkingen en economie, culturele uitwisselingen, bevorderen de constructie van de menselijke lotgemeenschap; hecht aan imperialisme, hegemonie, kolonialisme, versterken de eenheid van de bevolking van alle landen, ondersteunt de onderdrukte natie en ontwikkelingslanden om nationale onafhankelijkheid te streven en de nationale onafhankelijkheid te streven , ontwikkel de nationale economie die gewoon worstelen voor het veiligstellen van de wereldvrede en het bevorderen van menselijke progressieve ondernemingen. De grondwet bevestigt de resultaten van de strijd van Chinese mensen in de wet van de wet, die het fundamentele systeem en de fundamentele taken van het land bepaalt, en is de fundamentele wetgeving van het land, met het hoogste juridische effect. De mensen van alle nationaliteiten, alle organen en strijdkrachten, politieke partijen en verschillende sociale groepen en verschillende ondernemingen, moeten alle ondernemingen een constitutionele richtlijnen hebben en hebben de waardigheid van de constitutionele implementatie.

All-round promotion of high quality development struggle to rush to rise (authoritative interviews · Promote high quality development in central regions)

 On July 22, the Central Committee of the Communist Party of China on the promotion of high-quality development in the new era is officially announced.

How will Shanxi play an advantage, rising from the rise, implement the "opinion" spirit?The reporter interviewed Lin Wu, director of the Secretary of the Shanxi Provincial Party Committee and the Standing Committee of the Provincial People’s Congress.

 Reporter: The "Opinions" issued this time is another major decision-making deployment made by the Party Central Development. The key words have become the "high quality development" from the past "high-quality development".Guiding significance?Lin Wu: "Opinions" based on the new development stage, implement the new development concept, build a new development pattern, and tight the theme of promoting high-quality development, clarifying the guiding ideology of promoting high quality development in the central part, and realizes the path andKey measures, better service and integrate into the new development pattern for the central region, and play a greater role in national regional coordinated development.

 Shanxi Province carefully studied the important spirit and requirements of the "Opinions", and introduced it to the general secretary of the Shanxi’s important speech, and completely and completely implemented the concept of new development concepts, and proposed "all-round promotion high quality development" Important deployment, emphasizing that innovation has become the first motivation, coordinating into endogenous features, green becoming a common form, opening up into the road, sharing, making a fundamental purpose, resolutely completing the history of "going to the development of a new road in the development of transformation" Mission, struggle to write a full-scale socialist modern country. From May 21 to 23 this year, the 12th China Central Investment Trade Expo was successfully held in Shanxi.

At the meeting, the six provinces in the middle and six provinces jointly cooperated, seek development, and reached a group of pragmatic cooperation in accordance with the industrial division of labor, the market unified integration, the ecological linkage, the facilities, the interconnection, the people’s livelihood sharing, etc. 433 projects. We are doing a better implementation, striving to promote greater contributions to promoting high quality development, active services and integration into the new development pattern.

 Reporter: "Opinions" mentioned Shanxi, six times mentioned Taiyuan, how to implement these specific requirements? Lin Wu: Recently, the implementation of "Opinions" is implemented, Shanxi Province is stepping up the construction of "1 + N" policy framework.

"1" is the development of "Action Program on the Rise of Shanxi in the Central Region" in the New Era, " "It is the" Opinions "that" Opinions "clearly mentioned the work requirements of Shanxi Province and the policy point of the key guiding significance to Shanxi Province, further refining the implementation of the specific work plan, which forms a set of central requirements, combined with Shanxi Real, it is all comprehensive system, and has distinguished system. At present, the action plan has been completed, and all aspects of opinions are being sought, and 22 work plans are being completed.

 It is a systematic global strategic work for the implementation of the spirit and requirements of the "Opinions". In the process of preparing the action plan, we insist on the promotion of the rise of Shanxi’s high-quality development in the central region. Combine with key work such as high quality development, coordinate planning, coordinating linkage, and strive to form an organic whole. Reporter: In response to the six "focus" development directions proposed in the "Opinions" guidance ideas, what specific measures in Shanxi implement it in implementation? Lin Wu: Six "focus" is an important guide to promoting high quality development in the central part. In combination with the actual situation of Shanxi, it is targeted to build new materials, big data, general aviation and other emerging industrial clusters, and deepen the construction of the Demonstration area of ??Jinshan Yu Yellow River Golden Triangle. Promote the development of intelligent greening in traditional industries, and strive to build highland in central regions. In response to "Strengthening the Development of Urban and Rural Areas", we must accelerate the construction of central urban agglomeration in Shanxi Province, support Taiyuan urban areas to develop, promote the improvement and expansion of small and medium-sized cities, and fully implement rural resolution strategies, high-level construction of Jinzhong National Agricultural High-level District, accelerate the revolutionary old resolution of Taihang Mountain, and strive to build a new pattern of urban and rural areas. In response to "The Beautiful Central of Building Green Development", we have to steadily implement carbon-backed carbon in the middle of the carbon and Shanxi, and the "two high" project blindly developed, accelerate the traditional high-energy industries such as coal-focusing industries. The low-carbon modification of the project, insists on the promotion of the governance of the mountain and the governance of the city, and the lake forest system governance, strive to build the Yellow River and Beijing-Tianjin-green ecological barrier. In response to "focus on promoting high levels of landland", we have to give full play to Dongqi West, connect the north-south, adjacent to the location advantages of Jingjinbei, accelerate the construction of modern integrated three-dimensional transportation systems and logistics networks, and continue to increase system-type openness. Shenzhou, China (Shanxi) free trade test area, accelerating the construction of cross-border e-commerce comprehensive test area, and comprehensively enhances the development level of development zones.

In response to "Following the Level of Basic Public Service Security", we must in depth, we must implement national skills improvement projects, build national modern vocational education reform and innovation demonstration zones, comprehensively improve the capacity of supportive, education, medical, etc., and strive to make the people feel feeling. Happiness, security is more fulfilling, more secure, more sustainable. In response to the "Focus on Reform and Improve the System Mechanism", we must use the national resource-based economic transformation and comprehensive supporting test area as the traction, deployment of the energy revolutionary comprehensive reform pilot, state-owned state-owned enterprise reform, etc., deployment, "commitment system + standard land + "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" " Reporter: How will Shanxi play a role in the green rise? Lin Wu: Shanxi has achieved remarkable results in the development of green and low-carbon development in the energy field in recent years, and the proportion of coal advanced production is 68%, and the new energy installed is more than 30%, and the coalbed metal development and utilization level leads the country. In line with the new era new demand, we will continue to deepen the comprehensive reform of the energy revolution, in-depth implementation of coal green development and utilization action and renewable energy multiplication action, coal coal, coal and electricity, coalbed methane and new energy development and preservation peak, promote coal The electrical base is transformed into the cleaning power delivery base, speeding up the construction of low-carbon, safe and efficient modern energy systems, ensuring that the national energy security, stability, economic supply, ensuring that Shanxi is synchronized with the national carbon carbon, truly Let the green become a bright background in Shanxi to promote high quality development. (Editor: Yuan Bo, Niu Wei) Sharing let more people see.

A Bishui witnessed the development of Xiamen development

Lake is like a streamer, almost transacted through the entire Xiamen, the small island of the lake like a sparkling pearl, inlaid in the lake.

Walking on the wandering of the lake covered with flowers, green trees, grass, and the track, sea breeze, wave, a group of egrets fly from the small islands in the center of the Lake, the clear lake reflects the elegance of Egret The posture, the citizens who met the stream constitute a beautiful picture of people with natural harmony. Lake, Lake, in the west of Xiamen. In the past 30 years, Xiamen’s previous Municipal Party Committee has always followed the "Lake according to the law, the sewage treatment, the rush to the shore, and the water body, the environment", and the environment of the lake, the environment, and has achieved good Society, economic and environmental benefits.

Today, the ecological environment of the lake is beautiful, known as the city ecological session living room, has become a model of high-quality ecological garden city, people and natural harmonious symbiosis. The Lake is a Bishui, which concentrates on the development concept of Xiamen, and the development mode is the vivid practice of ecological civilization.

Nowadays, Xiamen Air Quality, Ecological Indicators such as greening coverage of Built-in area are ranked first in the country, and have received the first batch of national low-carbon urban construction pilots, "national ecological garden city" and other honorary titles.

Innovative governance means, for the construction of ecological civilization, it has been awarded that the Xiamen Municipal People’s Congress has revised many regulations. The "Multi-Xiamen Special Economic Zhu District Protection Measures" was officially implemented, and governance筼筜 Lake provides more powerful legal protection.

Today, the fifth round of the Lake is also in order to advance – implementation of source rain and sewage shunt transformation, strive to achieve the "rainy day sewage does not enter the lake" goal; carry out the largest dredging in 15 years, explore the normal cleanup mechanism Building a second drainage pump station, making the water circulation power more … It is foreseeable that the water of the Lake will become more and more beautiful. During the construction of the ecological civilization, Xiamen pays very much attention to establishing the evaluation mechanism for evaluation of ecological civilization construction targets: the first to implement ecological civilization construction, ecological environmental goal responsibility, pollution control attack hard, "three-in-one" assessment, assessment range, object, cycle All coverage, the assessment system is more strict, the assessment method is more scientifically reasonable, effectively consolidating the ecological environmental political responsibility, and truly creates the "baton" of green development. Walking in the Lin Bian Pond, Xiangtang Community Town, Xiang’an New Store, is hovering over the sky, and there are people around the world to walk with children. As a domestic sewage drainage point of more than 1,000 residents in Lin Bian Village, this pond is prior to mosquito flies to brevy bladed water.

The gorgeous turning in the forest side, stems from Xiang’an District to continuously advance the river long system to the village level, and put "the river’s whistle, the department is reported to" into small micro water rectification.

Under the leadership of the river, the leadership of the lakes, Xiamen’s small river governance means continuous innovation, Jimei District Houxi, Xuxi’s "end interception" governance, by the government, realize the marketing of river maintenance, also introduced third party evaluation Mechanism; Tongan District on the basis of full basis governance, fully build security ecological water system; Haiyu District passes the riverside and beautiful rural landscape belts during the governance process, which has become the most vivid annotations and portrayal of Xiamen treatment. The full implementation of the long system of the rivers and lakes allowed Xiamen to take the lead in completing the scope of the water system ecological blue line protection in Fujian Province.

Strengthen the concept of system, create "mountain green, water green, bay blue, and Dra", "ecological landscape recently," the special plan of Xiamen City, the local ecological restoration (2021-2035) "(hereinafter referred to as" Special Planning ").

According to the "Special Plan", Xiamen will implement four major plans such as Qingshan, green water, blue bay, and the juvenile, planning to generate 36 projects, and strive to create the ecological landscape of "mountain green, water, bay blue, and Dragon". It is reported that the "Special Plan" is organized by the Natural Resources and Planning Bureau of Xiamen City, proposes the overall goals and main indicators of Xiamen City Natural Ecosystem Protection Rehabilitation Work in 2025 and 2035, as well as the coordinated mountain, water, forest, Tian and Lake. , Grass, sand, protective and repair, recent implementation plans, key projects and safeguards measures. In response to the problem of marine resources and the environment, the Xiamen Municipal Party Committee implemented a series of policies and measures from the 1990s to regulate the development and utilization of marine resources and protect the marine ecological environment.

Since 1994, Xiamen has implemented coastal integrated management with the support and assistance of UNEF, UN UNDP, International Maritime Organization, East Asian Marine Pollution Prevention and Management Project.

During the implementation of the project, Xiamen is based on local actual, explores the coastal integrated management model of "Legislative First, Centralized Coordination, Science and Technology Support, Comprehensive Law, Public Participation".

According to the co-ordination of Luhai, the Haihai linkage, from land source, stream, sea area, the point source, facial source, mobile source, and the water environmental governance has achieved remarkable results, since 2015, Xiamen The quality of water in the sea is improved every year.

Coastal remediation provides a broad space for Xiamen Bay development, and marine ecological remediation has provided a solid foundation for Xiamen improved sea environment and strive to promote rapid intensive development of marine economy.

Adhere to the source, practice the green low-carbon lifestyle, the new business staff of the new view center office, receive a special gift – in order to let the business staff no longer use disposable tableware, Xiamen Xintai Fenghua Limited Specially purchased 1000 stainless steel cutlery, sent home to enterprise units. Zhang Zhijian, deputy general manager of Xiamen Xintai Fenghua Limited, has a total of 3 new office buildings, and a total of 1,000 people are around 1,000 people. For this purpose, the company specializes in tableware, and each set of tableware is also equipped with chopsticks, spoons and forks. Encourage some take-away groups to select "Do not have toware" when ordering, the purpose is to reduce the use of disposable tableware. Since October 25, they arranged personnel to persuade in the first floor lobby, not let disposable tableware "on the floor", and send stainless steel tableware to those in need, and gradually implement the "daily drop chopsticks" through action.

It is understood that Jia Lian Street also adopts street propaganda, platform guidance, corporate control and community supervision, posted posters, hospitals, factories, construction sites and schools, etc., post posters, distribution albums, distribution, organizational activities, and " The concept of sexual tabs does not say deeply into the hearts. With the deep development of domestic garbage, practice green low-carbon lifestyle, and promote garbage reduction from the source has become a consensus of Xiamen’s more and more citizens, and gradually become new and fashion in urban civilization.

In recent years, Xiamen City adheres to the source governance, vigorously promotes the efficiency of decontamination and blood-carbon coordination, coordinating a group of key tasks promoted by green and low-carbon transformation in economic, energy, industries, and promoting the development of economic and social development.

Today, "clear water" "fresh blue" "pleasant green" "intoxicated beauty" has become a symbol of Xiamen’s long-lasting pride and city.

Cadres will gather together

 "How is the building of the building of the building?" "Building the building, the lights in the corridor are not bright, find someone to repair."

"Every Saturday afternoon, the" Building Sales and Hall "of the Binjiang Community Party Service Activity Center in Tianxing Street, Sichuan Province is very lively.

The residents of the community have been "whistle", and the party membership building "report", combing the problems reflected by the masses, solved.

 This is the working mechanism of party members and cadres in Sichuan Province. The party members and cadres sink to the residential community, the courtyard building, focusing on strengthening the nerve endings of the city’s party construction, and promoting the cell governance more effective, more temperature.

 The building is not a new thing, many residents have done. In their view, policy propaganda, information collection, dispute mediation, convenience service … The work of the building is not easy. Some residents in the community have many people, there are many appeals, and the building is difficult to face. Sometimes they are not satisfactory, and they will be wronged.

Ditch County organizes the party members and cadres in depth, bright identity, play a role. At present, all the county county-level departments are all responsible comrades in their respective residential buildings. "Building the building, No. 7 building is not bright …" One night, Zhang Shaoqi, director of the city power supply of Tianxing Street, Tiangqu County, opened WeChat, see the problems reflected by the resident Zhang Aunt, immediately contact the Ministry of Mining of the Community Material Engineering To solve, not only solve the illumination problem of No. 7 building, but also coordinate the public line of the entire community. "Party members and cadres often have more powerful, more abilities, more problems in solving problems such as the masses.

The efficiency of the people is raised, and the relationship between the party group is more harmonious. Li Guozhou, the Standing Committee of the Qixian County Committee, and the Minister of Organization. The building is quickly responding; if it can’t be dealt, the building longer coordinates more resources to help solve.

Under the enthusiasm of the building, the masses were annoying a solution. Today, at the weekend, the party members and cadres of Dun County are active in the community, they turn the weekend rest day into the building of the building. Under the driving of party members and cadres, the interaction between residents has increased significantly, and the community cohesion is greatly enhanced. "Party membership, facing the masses, tissue, solving people’s livelihood concerns, shaping the party’s image." Wang Feihu, secretary of the county party committee, said, continuing to carry out the work of party members and cadres, let the service masses Going deeply and continues to improve the level of party construction leads the grassroots governance.

The Second Special Program of "Committee": MA Zhiwei, the Family Four Generation of the Political Consultative Conference

"Committee" celebrates the 70th anniversary of the People’s Political Consultative Conference, the second phase of the special program on the 19th, the National Political Consultative Conference, etc. People inherit and love national conditions. " The Masjiwei told the grandfather Ma Zhan Mountain, father Ma Ka, his own and prostitute Ma Wei and the people’s Political Consultative Conference, and explained the multi-party cooperation of the Chinese Communist Party for more than 30 years of her Party for more than 30 years. And the understanding and understanding of the political consultation system.

"The Committee" is produced by the General Office of the National Committee of the Chinese People’s Political Consultative Conference. , A new mechanism platform built in conjunction with the consensus consensus, is also an important window for the new era of Political Consultative Conference.

"Commissioner Lecture Hall" aims to guide the Committee of the Political Consultative Conference in the two-way efforts of the policy and agglomeration consensus, assist the party and the government to issue the release, transplant, resolve the contradiction, and better play the role of positive leadership, condense the strength, Better responsibility for the participants, practitioners and promoters of the People’s Political Consultative Conference. In order to celebrate the 70th anniversary of the founding of the People’s Political Consultative Conference, the "Committee" has launched a special program since September this year, inviting the National Committee of the CPC Central Committee and the Democratic Parties, and the Industry and Commerce, and tells the Chinese Communist Party and the democratic parties. Industry and Commerce Joint Rain Tongzhou, Participate in the People’s Political Consultative Conference, consolidate and expand the vivid story of the patriotic unified front, enrich the democratic practice. Review:.

The fifth meeting of the fifteenth representative of Yanji City

 On the afternoon of January 6, the fifth meeting of the 15th Congress of Yanji City, China successfully completed the agenda, and closed at the Yanji Aliram. The Shanghai Golden Hongshi Photo Conference President Taijin Hongshi Jing Qingqing Vote Jin Hongshi Photograph Yin Zhaohui Voting Jin Hongshi Photo Cai Ruilong Voting Jin Hongshi Photo Assembly should be 319, the real number of 297, in line with the number of requirements.

 Hong Qing, Yin Zhaohui, Cai Ruilong, Zhao Yihong, Pu Linhu, Li Fu Xiang, Jin Dong, Qin Xiaoming, Meng Fai friends, Wang Wei, Park Chengzhe, Jin Chang Lao, An Xianzhe sits in front of the chairman.

Cai Ruilong presided over the closing ceremonies Li Junguo photo deputy secretary of the Yanji Municipal Committee, and the mayor Cai Ruilong hosted the meeting. The General Assembly reicked the 15th Committee of the Communist Party of China, member of the Chinese Communist Party Yanji City Discipline Inspection Committee; adopted the "Fifth Meeting of the 15th Conference of the 15th Congress of Yanji City, China on the Fifth Committee of the Fifteenth Commission The resolution of the Fifth Session of the 15th Congress of the 15th Congress of the Communist Party of China on the Fifth Conference of the Communist Party of China on the Work Report of Yanji City Discipline Inspection Commission; adopted the 14th National Committee of the CCP’s National Economic and Social Development of Yanji City Five-Year Planning and Recommendations for Vision for the March 5th Years.

 Cai Ruilong pointed out that this conference is in-depth implementation of the 19th National Congress and 19th Central, Sanzhong, Fourth, Fifth Plenary Session of the Communist Party of China, and the Eighth Plenary Session of the Eleventh Session of the Provincial Party Committee. The spirit of the Plenary Session, the winner is fully built into a well-off society, promoting Yanji’s better and faster development in the new historical starting point. At the meeting, Comrade Hong Qing, deputy secretary of the State Committee, and the municipal party committee secretary, "Opening a new journey, showing new as the construction of a socialist modern beauty Yanji and strive to work hard", reporting truth-on summarizing 2020 work It is clearly proposed that the overall idea of ??2021, the goal of struggle and work is a report of a truth from fact, and the condense is a report. During the meeting, the representative of the meeting was highly responsible for the development of Yanji and the strong political responsibility, unhappy, and seemed to develop, highlighting a good performance and struggle. Everyone consistently believes that this is a conference to establish a clear thinking, clear mission, and encourage the strength.

 Cai Ruilong emphasized that it is necessary to quickly convey the study and do a good job in the spirit of the meeting.

Party organizations at all levels in the city will act rapidly, and will learn to implement the spirit of this conference as current important task, organize the general cadres and masses to carefully study, and earnestly unify their thoughts and actions to the spirit of the General Assembly, so that the municipal party committee’s decision-making deployment is really the city The profound consensus and conscious action of the majority of cadres.

Propaganda departments and news units should increase the propaganda of the spirit of the conference. By opening a topic program and columns, the public opinion guidance is practical, and the city has a strong public opinion atmosphere of the spirit of the party. After returning to their respective jobs, the party representatives must actively respond to the call of the party congress. Let’s give full play to the model leading role of the Communist Party members, with full enthusiasm and positive work attitude, full of body heart to implement the spirit of the Party CPC. In the work, publicize the spirit of the party congress, implement the tasks of the party congress, and strive to create more brilliant performance. Cai Weilong pointed out that it is necessary to focus on the global, scientifically plan this year’s target task. To deliberately implement the specific goals and deployments of Hong Qing Secretary in the Report of the Party Congress: First, the focus of the industry strong market, solidly promote the high quality of economic development; second, it is strong and continuously improved, and continuously improve the reform and opening up; Deepening urban and rural integration, striving to build a modern capital city; four is to enhance the harmony of people’s livelihood, build a happiness home of democracy; five is to strengthen the construction of the style, and improve the implementation of cadres. It is necessary to pay close attention to preventive and control work, and resolutely do "external defense input, internal defense rebound", strictly guard against death, ensuring no scale input and rebound.

It is necessary to continue to carry out the project construction of the project, strongly promote the project floor, and win this year’s project construction and strive to capture the epidemic prevention and control and economic and social development.

It is necessary to consolidate and improve the national civilized cities to create results, improve work long-term mechanism, and continue to promote urban and rural construction and management. It is necessary to further strengthen the party’s construction, and focus on improving the cohesiveness, combating power and creativity of party members, and promoting the party construction work. Cai Ruilong emphasizes that we must do a good job in water, power supply, gas supply, heating, etc. related to the mass production and life, and actively carry out poverty alleviation, visit condolences and warmth, dedication and other activities, and effectively protect the interests of the masses. It is necessary to pay great attention to the people of all aspects of the masses, and strive to ensure the work of maintaining social harmony and stability. It is necessary to attach great importance to safety production, compaction safety responsibilities, and coordinate all kinds of public safety such as food and drug safety, fire safety, traffic safety, and personnel intensive place. It is necessary to strengthen social security management, and promote the safety of the people’s lives and property in depth.

It is necessary to strictly implement the spirit of the eight provisions of the central government, and resolutely oppose the "four winds", promote the main melody, spread positive energy, and strive to create a social environment of the wind.

The representatives of the orderly voting Li Junguang Tongjie Congress Victory Closing Li Junguang Photo Conference was successfully concluded in the majestic "International Song".

(Ji Fangxu).

Tibet Household Hospital: Tagged Plateau Country Care People’s Health

 "Everything serves from Tibet, all served in Tibet!" This is the purpose of the construction of Tibet.

Since its inception, this place is located in Tibet Hospital in Sichuan Province, will serve Tibet’s mission and the actions, 50 years, such as the health of the people of Tibet, since the health of the people of Tibet.In recent years, the horn of Qiki Huimin blows the plateau, and a group of batch in the village team deep into the grassroots.

The Tibet, Chengdu, Chengdu, is not willing, and 80 business bones in the past 10 years have been selection of 19 batches to the plateau countryside, and the root will be the benefit of the local people.

At the same time, Tibet’s Human Hospital also took the initiative to support the development of Tibet’s grassroots medical institutions in the "Yanshan Town, Yanma Town, Yanma Town, Yan Ma Town," Boarding ". Each batch must be sent a doctor or nurse every batch.

"This is the hard indicator of the resident village issued by Tibet to Tibet.

 "Medical service is the advantage of Tibet’s Office. We must use the platform of strong base Huimin to play the advantages of Tibet, in order to protect the lives of local people and physical health contribute to a power." As a early tangled Yang Jie, deputy director of the Office of the Office of the Strong Base Huimin, has a comprehensive consideration: before, Tibet is relatively weak, and the awareness of agriculture and herdsmen is relatively weak. Tibet, the hospital is to play its own advantages. Through a group of batch in the village team, the local masses have gradually established scientific health care concepts and contribute to the development of grassroots medical careers. In the case of the tension of the medical staff of Tibet, the work indicators of the strong base will receive the support of the Party Committee of the Tibet, we fully serve. On October 20, 2012, the first batch of Tibet’s first batch of people in the village staff was determined, and the deputy director of Tibet Household Hospital Li Chunwei, Li Chunwei, Li Chunwei, etc., and other four people opened a resident life.

"Everyone is full of difficulties from both families and work, and there is no need to invest in the work of strong base Huimin." Members of the leadership team of Tibet, the leadership of the Qi Qi Hui, agree, Tibet The hospital is built under the full support of the party committee and the government of the autonomous region. When we need us, we should play our role. In fact, Tibet has also used the actual actions to honor their commitment: from 2012, the selection of 19 batches of villages have been in the city of Xie Tongmen County, Shigati, and the Town, Naqu Town. 4 villages launched a resident work and sent the warmth of the party to the grassroots.

 Serving the people with your heart to do practical things, solve problems, do things well, and pay the "pulse" of the people to truly enter the masses. In the 7 villages that were already in Tibet, the villagers still remember which doctor gave him a drug, which doctor gave him a disease.

"What do you have done for the masses, and the people have a scales in their hearts.

Yang Jie said. In November 2015, the Tibet Household Hospital Li Zhizhi opened 8 people opened a new round of resident.

After arriving at Xie Tongmen County, the resident team first conducted health registration on the villagers in the village: Which villagers have a chronic disease, and they must focus on the document; which villagers have major diseases, need timely medical treatment … " Through this health-building, we found that there were more than 30 villagers in the age of 50, had more than 30 patients with high blood pressure.

Li Wom told reporters that the Village Task Force initially issued various drugs for chronic diseases to the people at once, and later found that they had a safety hazard in the drug, so the village team strengthened the health care publicity of medical villagers. Its medication has also been built, avoiding the villagers and multi-service, and the drug. Once, when Li Yong arrived in the village, I found that the villagers visited the diarrhea swollen more serious, this abnormally made him very concerned.

He immediately contacted a local hospital and conducted a related examination, and later was diagnosed as intestinal tumors.

Li Womo communication and coordination, for the visit to successfully did surgery, after surgery, he contacted him to Tibet, the hospital for fistula sewing.

 Li Ma is doing, it is a micro-shadow of Tibet, the hospital is careful. In the past 10 years, a batch of a batch of a batch of hospitals in Tibet has won the good reputation in the people with practical actions.

 After a good job of support, Tibet has a comprehensive consideration of Tibet, decided to carry out a counterpart support for the Ando County People’s Hospital of Ququa. In the past five years, 45 medical staff have been "biography, help, bring". To the grassroots medical institution, the new idea, new ideas, new technologies, left a medical team with unspeakable medical team.

 Yan Yunhong, Gan Yanfeng, Civilization, Shi Xiuhu, Liu Junfeng, Xia Zongjing, Chen Yong, Xie Lin Li, Xu Li … Their name is left in the history of Ando’s medical and health care.

Through a batch of counterpart support team, in 2020, Andora County People’s Hospital ushered in a historic breakthrough – successfully created "two" hospitals.

This is inseparable from the responsiveness of the medical team, and it is inseparable from the "five plus two" "white plus". In order to express the strong gratitude to Tibet’s Office, Andora County People’s Hospital and Andora County Health and Health Committee have issued a thank-you letter, and write: "From the development of diagnosis and treatment, medical technology skills training, standardized department construction, level In terms of hospital findings, the hospital is continuously promoted to the Andoutian People’s Hospital and the township hospital, which effectively promotes the improvement of medical service capacity, diagnosis and treatment level and medical quality, and lets employees, farmers and herdsmen. The masses fully enjoy high-quality medical and health services at home, we are deeply moved and cherished.

"Looking forward to the future, Tibet’s Human Households will never stop, will continue to fulfill the promise of high-quality medical services at home, and farmers and herdsmen. (Editor: Color, Wu Yuren) Share let more people see.

Shaanxi Provincial Party Committee held a comprehensive management of the rule of law according to the rule of law of the provincial government

>> Shaanxi Provincial Party Committee held a comprehensive management of the rule of law in accordance with the rule of law of the provincial key work task promotion time: 2021-11-1322: 23 Saturday Source: Rule of Law Daily – Legal Network Rule of Law Daily Full Media Reporter Zheng Jianfeng Sun Liyang November 11 The Shaanxi Provincial Party Committee held an annual key task promotion meeting according to the rule of law, and in-depth study and implementation of the Important Directive of Xi Jinping’s Rule of Law and General Secretary Xi Jinping came to Shaanxi and the important speech. The exchange of work, research and analysis issues, and arrange the deployment of the next step.

Zhuang Changxing, member of the Standing Committee of the Shaanxi Provincial Party Committee, and Secretary of the Provincial Party Committee, presided over and speeches a speech. The Dean of the Provincial High People’s Court Li Zhi, Wang Xu, the Provincial People’s Procuratorate, attended. The meeting pointed out that this year, the relevant departments have conscientiously implement the party’s central decision-making deployment and the provincial party committee’s work requirements, performances, and promotion of legislation, law enforcement, law enforcement, judicial, law-abiding, etc. have achieved new results. The meeting emphasized that the learning propaganda to implement the practice of Xi Jinping as a long-term major political task, and the literacy of the law is actually sustainable, continuously strengthen the research interpretation, and carry out the promotion of special, grounding promotion activities, better Transforming scientific ideas into guidelines, cracking problems, promoting the actual results of the work, speeding up the construction of higher levels of rule of law, and provides a strong rule of law to support the new chapter of Shaanxi high-quality development. The meeting requires that the provincial party committee is fully equivalent to the annual work task deployed by the rule of law provincial committee, and the effectively and effective measures are taken to increase the implementation.

We must deepen major theoretical research, do a good job in major legislation, research and promote major issues and reform measures, and have issued the development of relevant documents, carefully organize the rule of law government construction, "Top Ten Rule of Rule of Law" and "Top Ten Rule of Law" and "Top Ten Rule of Law" Ensure that the tasks are high quality.

The Provincial Committee shall strengthen communication and docking, track supervision, and timely notification work, and summarize the promotion experience. The leading groups and lead units must play the coordinated coordination, and the responsible units must work closely with support. Timely negotiate and jointly promote the relevant issues to ensure the effect of each work. Responsible Editor: Zhang Xiaolun.

The great spiritual women’s volleyball team in the past 100 years

 In order to celebrate the CPC’s 100-year-old birthday, guide the broad masses of the people, especially young people to deepen the understanding and grasp of the history of the party, letting the red gene, revolutionary payment inheritance, People’s Network, China Communist Party News Network Joint Ministry of Education Higher Education Social Science Development The research center produced "The Great Spirit of the Centennial" series of cloud lecture halls.

 The subject: the female row spirit tells the present: Beijing Sports University Marxist College Vice President The shoulder will take the lead in achieving the mission of "three big balls" (football, basketball, volleyball).

In the early days of the reform and opening up, the Chinese saw the gap between the world, and urgently needed the spiritual strength of the chasing, and the women’s volleyball team did not live up to the expectations of the people. The female row is a concentrated expression of the Chinese sports spirit. It is a beautiful spectrum with distinctive sports. It has far exceeded the scope of sports, radiated to all walks of life, and became the era of the Chinese national spirit.

It wakes up the national consciousness of the Chinese, providing the national self-improvement of spiritual nutrition, enriched the national confident cultural source, and will provide spiritual banner for the development of competitive sports in the new age, providing value leading to deepening sports reform, providing the construction of sports strong country construction Powerful spiritual motivation, in order to achieve the soul of the Chinese dream, enhance the nation’s rejuvenation and confidence. Let us carry forward the spirit of women’s volleyball team and fight for the realization of socialist modernization.

“But now,How should we deal with this??”

Just watching those people around,In fact, deep down in their hearts,Even more eager to try。
After all, now,Such a thing,Essentially,Other people can see it completely。
So then,What should I do,Actually just these,It’s not simple。
“All right,Since this is the case,Then we should still have this need,Think of a way to do something。”
“To be precise,This is a good opportunity,and so,We must hold it firmly。”
“Who said no,Anyway now,Just watch it。”
When those people around,I didn’t forget to say here。
obviously,Such a thing,What kind of method is needed to solve it。
Let’s not talk about anything else,But here,Such a thing,Is indeed a very difficult problem。
And looking at it all,Now,Han Tianshan’s side,Lei Yong is very anxious。
“Mr. Han,otherwise,Let’s go right now!”
Actually among so many people,Lei Yong’s heart is the most anxious。
After all, as long as these things can be resolved,He can take back everything that belongs to him。
otherwise,Just keep consuming,No one knows,Next,What else will it become。
So next,Such a thing,What kind of method is needed to solve it。
Actually just this,It’s enough to make other people overwhelmed。