De grondwet van de Volksrepubliek China (volledige tekst)

De grondwet van de Volksrepubliek China (de vijfde bijeenkomst van het 5e Nationaal Volkscongres op 4 december 1982 heeft de aankondiging van het Congres van de National People op 4 december 1982, aangekondigd op het 7e National People’s Congress op 12 april 1988 de "Constitutioneel amendement" aangenomen door de Volksrepubliek China heeft de eerste bijeenkomst van het 8e nationale volkscongres gepasseerd op 29 maart 1993, de eerste ontmoeting van de Volksrepubliek China, op 15 maart 1999 het "Constitutionele amendement" dat is aangenomen door de De Volksrepubliek China, de tweede conferentie van de Volksrepubliek China, goedgekeurd door de tweede bijeenkomst van het 10e nationale volkscongres op 14 maart 2004 en 2018 het eerste hoofdstuk van de Constitutionele wijziging van de Volksrepubliek China op 11 maart National Het congres van mensen, het eerste hoofdstuk van het eerste hoofdstuk van het hoofdstuk III, hoofdstuk III, hoofdstuk III, hoofdstuk 3, de nationale instelling het Nationaal Volkscongres Second Festival, voorzitter van de Volksrepubliek China, artikel 3, de Raad van Republiek China, De VII, de VII, het People’s Congress, The People’s regering, en het zevende deel van de Volksregering van de Volksregering, zevende deel van de Nationale Autonome Organisatie Sectie 7 Het 8e hoofdstuk van het Volksrecht en de People’s Procuratorate, het volk Hof en de procuratoraat van het volk, en China is een van de oudste landen ter wereld.

Chinezen hebben allemaal een glorieuze cultuur gecre?erd en hebben een glorieuze revolutionaire traditie. Na 184 jaar werd het feodale China geleidelijk een semi-koloniaal, semi-feudaal land. De Chinese mensen hebben hun eigen hero?sche strijd geleid voor de onafhankelijkheid van het land, nationale bevrijding en democratie.

  In de twintigste eeuw had China een grote historische verandering in China. 191e jaar, Sun Yat-Sen leidde de revolutie uit 1911, schafte de feodale keizer, en richtte de Republiek China op.

De Chinezen hebben echter de historische taken echter niet afgerond tegen imperialisme en feodalisme.

  In 1949 leidde de Chinese Communistische Partij van Mao Zedong het Chinese volk in China, en na het ervaren van zware en gedraaide gewapende strijd en andere formele strijd, takte het uiteindelijk het imperialisme, feodalisme en bureaucratisch kapitalisme. De grote overwinning van de nieuwe Democratic Revolutie heeft de Volksrepubliek China gevestigd.

Sindsdien hebben de Chinezen de kracht van het land onder de knie en worden de eigenaar van het land.

  Na de oprichting van de Volksrepubliek China realiseerde de maatschappij van mijn land geleidelijk de overgang van nieuw democratisch tot socialisme. De socialistische transformatie van productiematerialen is voltooid en het systeem van menselijke exploitatie is ge?limineerd en het socialistische systeem heeft gevestigd. De klasleiders van het volk, de democratische dictatuur van de mensen op basis van de arbeiders en boeren, in wezen het proletariaat-dictatuur, geconsolideerd en ontwikkeld.

De Chinese mensen en het Liberation Army van de Chinese mensen verdedigen imperialisme, hegemonische agressie, vernietiging en gewapende provocatie en handhaven nationale onafhankelijkheid en veiligheid en verbeteren de nationale verdediging.

De economische constructie heeft aanzienlijke prestaties bereikt, onafhankelijk en complete socialistische industri?le systemen zijn in principe gevormd en de landbouwproductie is aanzienlijk verbeterd. Onderwijs, wetenschap, cultuur en andere ondernemingen hebben een grote ontwikkeling en socialistische ideologische onderwijs heeft aanzienlijke resultaten behaald.

Het leven van de mensen hebben een grote verbetering. De resultaten van de overwinning van de nieuwe democratische revolutie van China en de socialistische oorzaak zijn de Chinese communistische partij die de mensen van alle nationaliteiten in China leidt. Onder leiding van het marxisme-leninisme dacht Mao Zedong, zich aan de waarheid, en corrigeer de fout, en versla veel moeilijkheden.

Mijn land heeft een lange tijd in de primaire fase van het socialisme.

De fundamentele taak van het land is om zich te concentreren op socialistische modernisering langs de weg van het socialisme met Chinese kenmerken.

De mensen van alle nationaliteiten in China zullen blijven leiden tot het leiderschap van de Communistische Partij van China, en onder leiding van de democratische dictatuur van het volk, de "drie vertegenwoordigers", wetenschappelijk ontwikkelingsconcept, het nieuwe tijdperk van Xi Jinping, en Xi Jinping’s nieuwe ERA. Houd aan de Socialistische weg, hechten aan de hervorming en het openen, blijf het socialistische systeem verbeteren, het ontwikkelen van de socialistische markteconomie, het ontwikkelen van socialistische democratie, verbetering van de socialistische rechtsstaat, een nieuw ontwikkelingsconcept, zelfredzaamheid, hard werken, en geleidelijk aan industri?le, landbouw, de modernisering van defensie en wetenschap en technologie, bevordering van materi?le beschaving, politieke beschaving, spirituele beschaving, sociale beschaving, ecologische geco?rdineerde ontwikkeling en het opbouwen van de constructie van mijn land in een sterke socialistische modernisering van een sterke democratische beschaving, het bereiken van de grote verjonging van de Chinese natie.

  In mijn land is de exploitatieklasse ge?limineerd als een klasse, maar de klassenstrijd zal ook binnen een bepaald bereik bestaan. De Chinezen moeten worstelen tegen vijandigheid en vijandige moleculen in binnen- en buitenland van vijandigheid en het socialistische systeem van mijn land vernietigen. Taiwan maakt deel uit van het heilige grondgebied van de Volksrepubliek China. De grootste industrie die het verenigde moederland heeft voltooid, is de heilige verantwoordelijkheid van het hele Chinese mensen, waaronder Taiwan-landgenoten.

  Socialistische constructie moet vertrouwen op werknemers, boeren en intellectuelen, en verenigen alle macht kan verenigd zijn.

Tijdens de langetermijnrevolutie, bouw, hervorming, is het gevormd door de Chinese communistische partij, en de democratische partijen en de groepen van verschillende mensen, waaronder de constructie van alle socialistische werknemers, socialistische oorzaak, ondersteunend socialisme patriottisme de uitgebreide patriottische verenigde voorkant van Het moederland is verenigd en toegewijd aan de grote opwekking van de Chinese natie, die zal blijven consolideren en ontwikkelen.

De politieke raadgevende conferentie van Chinese People is een op grote schaal vertegenwoordigde organisatie. In het verleden heeft het een belangrijke historische rol gespeeld. In de toekomst, in het nationale politieke leven, sociale leven en buitenlandse vriendschapsactiviteiten, bij het uitvoeren van socialistische modernisering, waarborgen Nationale eenheid en solidariteit in de strijd, het zal verder een belangrijke rol spelen. De samenwerking tussen meerdere partijen en het politieke raadplegingssysteem onder leiding van de Communistische Partij van China zullen langdurig bestaan ??en ontwikkeling hebben.

  De Volksrepubliek China is een verenigd multi-etnisch land dat gezamenlijk wordt gecre?erd door alle etnische groepen van alle etnische groepen.

Socialistische nationale relaties met gelijke eenheid en wederzijdse hulp zijn vastgesteld en zullen worden versterkt. In de strijd om de nationale eenheid te handhaven, is het belangrijk om zich te verzetten tegen groot nationalisme, voornamelijk het Chinese volk, maar ook tegen lokaal nationalisme. De staat doet er alles aan om de gemeenschappelijke welvaart van alle naties van het land te bevorderen. De prestaties van de Chinese revolutie, constructie en hervorming staan ??niet open voor de steun van de mensen van de wereld.

De toekomst van China is nauw verbonden met de toekomst van de wereld.

China hecht aan een onafhankelijk buitenlands beleid, hecht aan elkaar om elkaars vijf principes, wederzijdse inbreuk, wederzijdse interferentie, gelijke wederzijds voordeel, vreedzame co?xistentie te respecteren, zich vast te houden aan het vredige ontwikkelingspad, hechten aan wederzijds voordeel en win-win, open strategie, Ontwikkel de diplomatieke betrekkingen en economie, culturele uitwisselingen, bevorderen de constructie van de menselijke lotgemeenschap; hecht aan imperialisme, hegemonie, kolonialisme, versterken de eenheid van de bevolking van alle landen, ondersteunt de onderdrukte natie en ontwikkelingslanden om nationale onafhankelijkheid te streven en de nationale onafhankelijkheid te streven , ontwikkel de nationale economie die gewoon worstelen voor het veiligstellen van de wereldvrede en het bevorderen van menselijke progressieve ondernemingen. De grondwet bevestigt de resultaten van de strijd van Chinese mensen in de wet van de wet, die het fundamentele systeem en de fundamentele taken van het land bepaalt, en is de fundamentele wetgeving van het land, met het hoogste juridische effect. De mensen van alle nationaliteiten, alle organen en strijdkrachten, politieke partijen en verschillende sociale groepen en verschillende ondernemingen, moeten alle ondernemingen een constitutionele richtlijnen hebben en hebben de waardigheid van de constitutionele implementatie.